UWAGA! BRAK WOLNYCH TERMINÓW NA SEZON 2020

Ważne informacje

Prawo jazdy jakie posiadamy i uprawnienia z nim związane
Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania (Kodeks drogowy - dział IV, rozdział 1, art. 88, pkt 3):
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t.

Przykładowo więc, jeśli przyczepa campingowa waży około 1000 kg., samochód Państwa może więc ważyć do 2,3 tony. Przyczepa nie przekroczy wówczas masy samochodu, a masa całkowita całego zestawu nie przekroczy 3,5t - wystarczy więc prawo jazdy kat. B.

Prędkość
Zgodnie z art. 20 Prawa o ruchu drogowym w Polsce pojazd wraz z przyczepą może się poruszać z prędkością:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h,
b) na pozostałych drogach - 70 km/h.

Bagaże w przyczepie
Dla właściwego zachowania się na drodze przyczepy, ważne jest by zbytnio nie obciążać przyczepy dodatkowym wyposażeniem, zwłaszcza w jej przedniej i tylnej części - może to spowodować utratę jej stabilności podczas jazdy.

Oświetlenie
Wskazane jest, by dokładnie oczyścić gniazdo podłączenia elektrycznego przyczepy - zapewni to poprawne działanie jej oświetlenia zewnętrznego.

UWAGA!

Rezerwacji przyczepy można dokonać
drogą telefoniczną:
tel. kom. 509-566-103

Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć przyczep kempingowych
Euro Camp - więcej